Газификация - Битова

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация на многофамилна жилищна сграда на адрес кв. Хладилника, ул. Орел №1, вх. б
гр. София.

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?