Газификация - Промишленa

Проект и СМР по част газификация на площадков газопровод и съоръжения на складова база, автосервиз и офиси в УПИ  V-599, 600, 622, 16034 - „сграда за автосервиз с магазини, паркинги, кафене, офиси и складова база", кв. 79 а, находящ се в гр. София, р-н Панчарево, м. "с. Казичене", ул. Околовръстен Път № 454

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?