Отопление

Термико ООД


Инженерингова дейност в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника.

Фирма “Термико” осъществява пълна инженерингова дейност в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника, използващи за източник на енергия природен газ, пропан-бутан, нафта, електричество и твърдо гориво.

Фирмата извършва:
– проектиране, доставка, монтаж, настройка и пуск на инсталации;
– гаранционно и сервизно поддържане на отоплителни инсталации, котелни – нафтови и газови стопанства, климатични и вентилационни инсталации;
– комплексни доставки.

Отопление къща Бистрица Подгряването на топлата вода за битови нужди се осигурява чрез вакуумно тръбни слънчеви колектори на германската фирма Schott Solar. Цялостната отоплителна инсталация на частен дом в м. Бистрица.
Дейност
Покривна инсталация слънчеви панели Подгряването на топлата вода за битови нужди се осигурява чрез вакуумно тръбни слънчеви колектори на германската фирма Schott Solar. Цялостната отоплителна инсталация на частен дом в м. Бистрица.
Дейност

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?