Проект и СМР на сградна и вътрешна газова инсталация на жилищна сграда. Инвеститор: ЛЮБОМИР СТОЯНОВ

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация на многофамилна жилищна сграда в УПИ IX - 347, кв. 4, кв. Симеоново, р-н. Витоша, гр. София.

Допълнителна Информация


  • Инвеститор: ЛЮБОМИР СТОЯНОВ
  • Година: 2020
  • Локация: гр. София, кв. Симеоново
  • Брой апартаменти - 9

През 2019 г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация, а през 2020 г. извърши монтаж на сградна и вътрешни инсталации, захранващи с газ 9 бр. апартаменти в новопостроена жилищна сграда с адрес УПИ IX - 347, кв. 4, кв. Симеоново, р-н. Витоша, гр. София.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?