Проект и СМР на сградна и вътрешна газова инсталация на жилищна сграда. Възложител: Мирослав Мирославов Каракашев

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация на многофамилна жилищна сграда на адрес кв. Хладилника, ул. Орел №1, вх. б
гр. София.

Допълнителна Информация


  • Възложител: Мирослав Мирославов Каракашев
  • Година: 2020
  • Локация: гр. София, кв. Хладилника
  • Брой апартаменти - 10

През 2019 г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация, а през 2020 г. извърши монтаж на сградна и 3 бр. вътрешни инсталации, захранващи с газ апартаменти в съществуваща жилищна сграда с адрес кв. Хладилника, ул. Орел №1, вх. б, гр. София.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?