Абонаментно обслужване на промишлени газови инсталации

Термико ООД


Дейност в областта на абонаментното обслужване на газови инсталации в примишлени и административни обекти, както и съоръжения под налягане.

В съответствие с изискванията на Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, собственикът на газовата инсталация е длъжен да осигури нейното поддържане и ремонт от фирма, получила разрешение от Държавната Агенция по метрология и технически надзор /ДАМТН/. Същото се отнася и до поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Фирма „Термико”ООД извършва подготовка за първоначално/последващо пускане в експлоатация, периодичен преглед на инсталациите, както и съдействие за осигуряване на необходимата документация.

Фирма “ТЕРМИКО” ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ №С294/31.01.2008 г. от ДАМТН – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИДТН” за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди (Сертификат от “Държавна агенция за метрология и технически надзор” за извършване на поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност 1)., както и УДОСТОВЕРЕНИЕ №С596/05.07.2011 г. за лице, извършващо дейности при поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност (Сертификат от “Държавна агенция за метрология и технически надзор” за извършване на поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност 2).

През годините фирма “ТЕРМИКО” ООД сключи договори за абонаментно поддържане на газовите инсталации на редица фирми, сред които: „Овергаз Инк” АД, “СОФИЯ ФРАНС АУТО ” АД, “МОТО ПФОЕ“ ЕООД, “КАМОР АУТО” ЕООД, “ВАС Хидроизолации” OOД, “ИПО” – гр. Карлово, „Макс Спорт 2000” ЕООД, “Енко Вендинг” OOД , “БОНИМА” ЕООД, “Мебели Лудвиг България” ЕООД, “Транстерминал” ООД, “Балкан САСТ” ЕООД, „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, „Евромаркет БРД” ООД, “Вайс Профил” ООД, “Грийнвил България” ЕООД, “Йорк Барбелс 1988 България” ЕООД (Спорт Депо), Хотел “Евелина Палас” – гр. Банско, ГБС Турс, „Резиденции Запад” ЕООД, „ФИЛТО-С” ООД, ОДЗ №175 „Слънчеви лъчи”, “Станико” ООД, „Камис” ЕООД, 78 СОУ “Христо Смирненски”, ДГ “Илинденче” и др.

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?