Дейност

Термико ООД


Инженеринг в областта на отоплението и газификацията на жилищни, обществени и промишлени сгради.

“Термико” ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1991 г. с предмет на дейност: “Проектно – проучвателна, научно – изследователска, пласментно – монтажна и производствена дейност на енергоспестяващи изделия и инсталации, енерго – ефективни технологии и опазващи околната среда съоръжения, инвеститорска, предприемаческа и външно-търговска дейност, енергийни и екологични оценки на технологически инвестиционни проекти, провеждане на национални и с международно участие прояви по енергоспестяване и екология”.

 

Фирмата присъства устойчиво на пазара вече дълги години, като предлага пълен инженеринг в областта на отоплението и газификацията на жилищнии, обществени и промишлени сгради

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?