Газификация

Термико ООД


Проучване, консултиране, проектиране, доставка и строително монтажни работи, свързани с газификацията на битови, административни и промишлени обекти.

През 1996 г. фирмата получава Лиценз №3 от надзорната организация „Газтек България” АД за правото да проектира и изпълнява битова газификация. Благодарение на това на „Термико” ООД е възложена и изпълнява успешно пилотната програма на „Овергаз” АД за битова газификация на първите в страната обекти в градовете Пазарджик, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора и Ловеч.

Впоследствие усилията на колектива се концентрират логично в Софийския регион, където има изградени над 700 обекта.
Основното предимство на предлагания продукт е, че успоредно с газификацията се осъществява и монтажа или реконструкцията на отоплителните и водопроводните инсталации.

В предмета на дейност се включва и промишлена газификация на база топлоизточник природен газ и газ пропан-бутан.
Въведени са в експлоатация проектираните и изпълнени от фирмата промишлени газоснабдителни инсталации на база топлоизточник газ пропан-бутан в предприятията: „ИПО” – гр. Карлово, Обувна фабрика „Пиерик” – гр. Гоце Делчев.

По проект на „Термико” ООД е изпълнена газопреносната и газоизползващата инсталации в Завод „Чугунолеене”, гр. Ихтиман на база топлоизточник природен газ.

В последните години по неин проект се изпълни газификацията на Циментовия завод “Титан – Златна Панега Цимент” АД , гр. Златна Панега на база топлоизточник природен газ.

Фирмата е автор и на цялосното проучване и Технико-икономическата обосновка за газификация на гр. Силистра, на проектната документация относно изпълнението на разпределителен газопровод за газоснабдяване на циментов завод „УСJЕ”, гр. Скопие, Република Македония и Прединвестиционно проучване за проектиране и изграждане на преносен газопровод 55 bar за газоснабдяване на гр. Етрополе, с. Мирково, с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп.

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?