Газификация - Административна

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация и съоръжения на "Офис сграда със складове и подземен гараж" в УПИ IX-1961, кв. 14. в. з. Малинова долина - I част, р-н Витоша, гр. София

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?