Проект и СМР на газова инсталация на х-л Евелина Палас, гр. Банско.

Проект и пускане в експлоатация газовата инсталация на х-л Евелина Палас, гр. Банско. Захранени с природен газ са два отоплителни котела с обща мощност 460 kW.

Допълнителна Информация


  • Инвеститор: „Ва Ми Ко“ ООД
  • Година: 2011
  • Локация: гр. Банско

Зимa 2011 - Фирма "Термико" ООД изпълни по свой проект и пусна в експлоатация газовата инсталация на х-л Евелина Палас, гр. Банско. Захранени с природен газ бяха два отоплителни котела с обща мощност 460 kW.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?