Проектира и изпълнение на газовата и електро инсталация и оборудване за котелно помещение в многофункционална сграда. Възложител ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”.

Проектиране и изпълние газовата и електро инсталация и оборудване за котелно помещение в многофункционална сграда в м. ”Парк Въртопо”, р-н Студентски с мощност 136 kW. Възложител  ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”.

Допълнителна Информация


  • Възложител  ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”.
  • Година: 2007
  • Локация: гр. София

Октомври – ноември, 2007 - екип на “Термико ООД” проектира и изпълни газовата и електро инсталация и оборудване за котелно помещение в многофункционална сграда в м. ”Парк Въртопо”, р-н Студентски с мощност 136 kW. Възложител ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”. На този етап инсталацията ще се захранва от захранвана от система газови бутилки, доставка на фирма “Енеси” АД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?