Проект и СМР по част газификация на площадков газопровод и вътрешна газова инсталация на офис сграда. Възложител: “ИНФОМЕД” ЕООД

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация и съоръжения на "Офис сграда със складове и подземен гараж" в УПИ IX-1961, кв. 14. в. з. Малинова долина - I част, р-н Витоша, гр. София

Допълнителна Информация


  • Възложител: "ИНФОМЕД" ЕООД
  • Година: 2019
  • Локация: гр. София, в.з Малинова долина - I
  • Инсталирана мощност: 70 kW

През 2019г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация, а през 2020 г. извърши монтаж на площадков газопровод и вътрешна инсталация, захранваща газов котел, за новопостроена административна сграда собственост на "ИНФОМЕД" ЕООД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?