Проект и СМР на вътрешна газова инсталация на заведение за хранене. Инвеститор: “Кавин България” ООД

Проект и СМР по част газификация на газова инсталация на заведения за хранене - пицария La Terra, ул. Костенски водопад 119, гр. София

Допълнителна Информация


  • Инвеститор: “Кавин България” ООД
  • Година: 2019
  • Локация: гр. София
  • Инсталирана мощност: 40 kW

През 2019 г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация и извърши доставка и монтаж на вътрешна инсталация, захранващи с газ газов котел и професионално кухненско оборудване в ресторант - пицария La Terra на “Кавин България” ООД


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?