Проект и изпълнение на газопроводна инсталация. Възложител: “СТАНИКО” ООД

Проект и изпълнение на вътрешна газопроводна инсталация на производствено – търговски комплекс “СТАНИКО” ООД


Проект и изпълнение на вътрешна газопроводна инсталация на производствено – търговски комплекс “СТАНИКО” ООД на адрес ул. Добри Жотев №1, кв. 9, УПИ X 1983, м. СПЗ “Модерно предградие – Обеля”, гр. София. Възложител: “СТАНИКО” ООД

Допълнителна Информация


  • Възложител: “СТАНИКО” ООД
  • Година: 2013
  • Локация: гр. София, СПЗ “Модерно предградие – Обеля”

Май 2013 г. - "Термико" ООД проектира и изпълни вътрешна газопроводна инсталация на производствено – търговски комплекс “СТАНИКО” ООД на адрес ул. Добри Жотев №1, кв. 9, УПИ X 1983, м. СПЗ “Модерно предградие – Обеля”, гр. София с цел замяна на дизеловото гориво с природен газ. Възложител: “СТАНИКО” ООД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?