Проектиране и СМР на газовата инсталация Частно Спортно Училище “Петър Берон”

Проектиране, СМР и пускане в експлоатация на газовата инсталация на новострояща се учебна сграда на Частно Спортно Училище "Петър Берон"


Проектиране, СМР и пускане в експлоатация на газовата инсталация на новострояща се учебна сграда на Частно Спортно Училище "Петър Берон" със захранване от батерия за компресиран природен газ.

Допълнителна Информация


  • Клиент: Частно Спортно Училище "Петър Берон"
  • Година: 2017
  • Локация: гр. София

През втората половина на 2017 г., "Термико" ООД проектира, достави, монтира и пусна в експлоатация газовата инсталация на новострояща се учебна сграда на Частно Спортно Училище "Петър Берон". До момента на прекарване на уличната газопреносна мрежа, обекта ще се захранва от батерия за компресиран природен газ, доставена от Овергаз CNG.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?