Изграждане на вътрешни газови инсталации на ЖС с магазин, трафопост и подземни гаражи, м. “Манастирски ливади – изток”, р-н “Триадица”, гр. София. Възложител: ”Харчеса България” ЕООД

Допълнителна Информация


  • Възложител: ”Харчеса България” ЕООД
  • 2023 г.
  • Локация: гр. София, м. "Манастирски ливади - изток"

Изграждане на вътрешни газови инсталации на 3 блока от комплекс "Липите" - ЖС с магазин, трафопост и подземни гаражи в УПИ V-730 (ПИ с ид. 68134.1006.2173), кв. 12, м. "Манастирски ливади - изток", р-н "Триадица", гр. София. Общо 81 газифицирани обекта.

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?