Изграждане на газова инсталация на жилищен блок. Инвеститор “Лъчел – Стройинвест” ООД

Изграждане на цялостна газова инсталация на жилищен блок с 15 апартамента с инвеститор “Лъчел – Стройинвест” ООД по проект на фирма “Газтек БГ” АД.

Допълнителна Информация


  • Инвеститор “Лъчел – Стройинвест” ООД
  • Година: 2007
  • Локация: гр. София

През месец март 2007 г. беше завършена цялостната газова инсталация на жилищен блок с 15 апартамента с инвеститор “Лъчел – Стройинвест” ООД, по проект на фирма “Газтек БГ” АД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?