Участие в конкурс финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от националния иновационен фонд.

Участие в конкурс финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от националния иновационен фонд. Съвместно с НПО "Научно приборостроене" БАН - София. Разработка на технология и опитна система за енергоспестяване при характерни сгради на база възобновяеми енергийни източници.

Допълнителна Информация


  • Възложител: “Лукойл България” ЕООД
  • Година: 2006
  • Локация: гр. София, гр. Пловдив

Чрез финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от националния иновационен фонд, съвместно с НПО "Научно приборостроене" БАН - София бяха разработени технология и опитна система за енергоспестяване при характерни сгради на база възобновяеми енергийни източници. За обект на инсталациите бяха подбрани бензиностанции на възложителя в гр. София и гр. Пловдив. Целта е да се проучат възможностите за енергоспестяване в обекти на фирмата , разработване и извършване на енергийно обследване и повишаване на енергийната ефективност, моделно изследване на енергопотреблението на търговската сграда на типова бензиностанция с програмния модел ENSI


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?