Газова и отоплителна инсталация на Многофамилна жилищна сграда с възложител “Хели – Н” ООД

Газова и отоплителна инсталация на обект "Многофамилна жилищна сграда , ателиета и подземни гаражи , УПИ VI 617,889, кв.6 , м.’’Витоша ВЕЦ Симеоново’’ , гр. София" с възложител "Хели - Н" ООД.

Допълнителна Информация


  • Възложител: "Хели - Н" ООД
  • Година: 2010
  • Локация: гр. София

2010 – “Термико ООД” изпълни газовата инсталация (по свой проект) и отоплителните инсталации на обект "Многофамилна жилищна сграда , ателиета и подземни гаражи , УПИ VI 617,889, кв.6 , м.’’Витоша ВЕЦ Симеоново’’ , гр. София" с възложител "Хели - Н" ООД. Сградата е с 50 апартамента. Димоотвеждането на котлите е изпълнено в общи коаксиални комини, от неръждаема стомана, производство на фирма Dinac, Испания, което представлява новост на българския пазар.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?