Проектиране и изграждане на отоплителни и газови инсталации в блок. Възложител: “Вал и Ко Проект” ООД

Фирма "Термико" ООД завърши по свой проект изграждането на отоплителните и газовите инсталации - вътрешни и сградни, на два блока на фирма "Вал и Ко Проект" ООД

Допълнителна Информация


  • Възложител: "Вал и Ко Проект" ООД
  • Година: 2008
  • Локация: гр. София

Септември, 2008 - Фирма "Термико" ООД завърши по свой проект изграждането на отоплителните и газовитеинсталации - вътрешни и сградни, на два блока на фирма "Вал и Ко Проект" ООД - общо 43 апартамента.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?