Проект, СМР и пускане в експлоатация газова инсталация в Керамичен завод. Възложител: Пролайф технолоджи ЕООД

Проект, СМР и пускане в експлоатация газова инсталация в Керамичен завод в с. Мирково. Възложител: Пролайф технолоджи ЕООД


Проект, СМР и пускане в експлоатация газова инсталация с обща консумация на газ възлизаща на над 900 nm3/h в Керамичен завод в село Мирково, област Софийска. Възложител: "Пролайф технолоджи" ЕООД.

Допълнителна Информация


  • Възложител: "Пролайф технолоджи" ЕООД
  • Година: 2013
  • с. Мирково, обл. Софийска

През 2013 г. фирма "Термико" ООД изпълни по свой проект и пусна в експлоатация газовата инсталация на Керамичен завод - село Мирково, област Софийска. Обектът се захранва с компресиран природен газ, като общата консумация възлиза над 900 nm3/h. Обектът включва газоснабдяване с компресиран природен газ (КПГ) на керамична тунелна пещ, в т.ч. площадков газопровод от газорегулиращо табло (ГРТ) 200/4 bar, газорегулиращо и замерно табло (ГРЗТ) 4/1 bar, газорегулиращо и замерно табло 4/1 bar, разпределителен газопровод и газова инсталация на горивни групи от газови JET горелки на керамичната пещ.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?