Проект и изпълнение на газова инсталация захранваща бояджийска камера. Възложител: “София Франс Ауто”.

Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща бояджийска камера, в новооткрития автомобилен център на фирма “София Франс Ауто”. Захранването с газ става посредством батерия с газови бутилки, доставка и монтаж на “Енеси” АД.

Допълнителна Информация


  • Възложител: “София Франс Ауто”.
  • Година: 2007
  • Локация: гр. София

Юли, 2007 – фирма “Термико ООД” проведе изпитанията на проектирана и изпълнена от нея газова инсталация захранваща бояджийска камера в новооткрития автомобилен център на фирма “София Франс Ауто”. Захранването с газ става посредством батерия с газови бутилки, доставка и монтаж на “Енеси” АД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?