Проект по част газификация на площадков газопровод и съоръжения. Възложител: “ЕВРОМАРКЕТ – БРД” ООД

Проект и СМР по част газификация на площадков газопровод и съоръжения на складова база, автосервиз и офиси в УПИ  V-599, 600, 622, 16034 - „сграда за автосервиз с магазини, паркинги, кафене, офиси и складова база", кв. 79 а, находящ се в гр. София, р-н Панчарево, м. "с. Казичене", ул. Околовръстен Път № 454

Допълнителна Информация


  • Възложител: "ЕВРОМАРКЕТ - БРД" ООД
  • Година: 2020
  • Локация: гр. София, м. "с. Казичене"
  • Инсталирана мощност: 1700 kW

През м. ноември, 2019 г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация, а през януари 2021 г. извърши монтаж на площадков газопровод и газорегулаторни и измервателни съоръжения за новостроящи се сгради, собственост на "ЕВРОМАРКЕТ - БРД" ООД. На този етап обектът се захранва с компресиран природен газ доставка на фирмат “Ремикс България” ООД – доставчика на компресиран природен газ (КПГ).


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?