Проект и изпълние на газова инсталация. Инвеститор: “Мото Пфое” ЕООД

Проектиране и изпълние на газова инсталация, захранваща новомонтирани топловъздушни апарати към бояджийския цех в центъра на "Мото Пфое" ЕООД

Допълнителна Информация


  • Инвеститор: "Мото Пфое" ЕООД
  • Година: 2009
  • Локация: гр. София

Декември, 2009 - Фирма "Термико" ООД проектира и изпълни газова инсталация, захранваща новомонтирани топловъздушни апарати към бояджийския цех в центъра на "Мото Пфое" ЕООД в гр. София.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?