Проект и изпълнение на газова инсталация в Млекопреработвателна работилница. Възложител “Лактони” ЕООД.

Проектиране и изпълние газовата инсталация, захранваща водогреен стационарен котел с мощност 250 kW в Млекопреработвателна работилница, на ул. Пет Могили №5, в с. Равно Поле, община Елин Пелин и Възложител "Лактони" ЕООД.

Допълнителна Информация


  • Инвеститор: "Лактони" ЕООД
  • Година: 2010
  • Локация: с. Равно Поле, община Елин Пелин

Април 2010 - екипът на "Термико" ООД проектира и изпълни газовата инсталация, захранваща водогреен стационарен котел с мощност 250 kW в Млекопреработвателна работилница, на ул. Пет Могили №5, в с. Равно Поле, община Елин Пелин и Възложител "Лактони" ЕООД.


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?