Газова инсталация с инвеститор “Етем България” АД

Разширение на газова инсталация с инвеститор "Етем България" АД на територията на предприятието.

Допълнителна Информация


  • Клиент: "Етем България" АД
  • Година: 2018
  • Локация: гр. София

През 2018 г. екип на фирма "Термико" ООД изготви проектна документация по част газификация и пусна в експлоатация Разширение на газова инсталация. Пещ за стареене на алуминиеви профили BTAAO - 6000 и инсталация за вторична термична обработка DBSAF - 500, с инвеститор"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД, на територията на предприятието


Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?