ПАРТНЬОРИ


   В изпълнение на договорните си задължения и в съответствие с предпочитанията на своите клиенти фирмата използва съоръженията на голям брой водещи европейски компании, сред които:


Германия:
Италия:Чехия:"Термокал" и "Стандарт" - Гърция и др.  Във връзка с разширяването на дейността си ръководството на фирмата търси подходящи международни партньори, които да са готови за съвместна работа на българския пазар в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
  За контакти моля свържете се на и-мейл адрес