Газификация

   През 1996 г. фирмата получава Лиценз №3 от надзорната организация „Газтек България” АД за правото да проектира и изпълнява битова газификация. Благодарение на това на „Термико” ООД е възложена и изпълнява успешно пилотната програма на „Овергаз” АД за битова газификация на първите в страната обекти в градовете Пазарджик, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора и Ловеч.
   Впоследствие усилията на колектива се концентрират логично в Софийския регион, където има изградени вече около 50 обекта.
   Основното предимство на предлагания продукт е, че успоредно с газификацията се осъществява и монтажа или реконструкцията на отоплителните и водопроводните инсталации.
   В предмета на дейност се включва и промишлена газификация на база топлоизточник природен газ и газ пропан-бутан.
   Въведени са в експлоатация проектираните и изпълнени от фирмата промишлени газоснабдителни инсталации на база топлоизточник газ пропан-бутан в предприятията: „ИПО” - гр. Карлово, Обувна фабрика „Пиерик” - гр. Гоце Делчев.
   По проект на „Термико” ООД е изпълнена газопреносната и газоизползващата инсталации в Завод „Чугунолеене”, гр. Ихтиман на база топлоизточник природен газ.
   В последните години по неин проект се изпълни газификацията на Циментовия завод "Титан - Златна Панега Цимент" АД , гр. Златна Панега на база топлоизточник природен газ.
Фирмата е автор и на цялосното проучване и Технико-икономическата обосновка за газификация на гр. Силистра, на проектната документация относно изпълнението на разпределителен газопровод за газоснабдяване на циментов завод „УСJЕ”, гр. Скопие, Република Македония и Прединвестиционно проучване за проектиране и изграждане на преносен газопровод 55 bar за газоснабдяване на гр. Етрополе, с. Мирково, с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп.

В съответствие с изискванията на Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, собственикът на газовата инсталация е длъжен да осигури нейното поддържане и ремонт от фирма, получила разрешение от Държавната Агенция по метрология и технически надзор /ДАМТН/.

Фирма “ТЕРМИКО” ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ №С294/31.01.2008 г. от ДАМТН – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИДТН” за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди.

Фирма “ТЕРМИКО” ООД има сключени договори за абонаментно поддържане на газовите инсталации на редица фирми, сред които:“СОФИЯ ФРАНС АУТО ” АД, “МОТО ПФОЕ“ ЕООД, “КАМОР АУТО” ЕООД, “ВАС Хидроизолации” OOД, “ИПО” – гр. Карлово, „Макс Спорт 2000” ЕООД, “Енко Вендинг” OOД , “БОНИМА” ЕООД, “Мебели Лудвиг България” ЕООД, “Транстерминал” ООД, “Балкан САСТ” ЕООД, „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, „Евромаркет БРД” ООД, "Вайс Профил" ООД, "Грийнвил България" ЕООД, "Йорк Барбелс 1988 България" ЕООД (Спорт Депо), Хотел "Евелина Палас" - гр. Банско, ОДЗ №175 „Слънчеви лъчи”, “Станико” ООД, „Камис” ЕООД, 78 СОУ “Христо Смирненски” и др.

Подробен опис на изпълнените и проектирани обекти в сферата на газификацията може да се види в секция архив на новините


  Сградна газова инсталация в жилищна сграда на ул. Пирин №45

                  Газова инсталация в жилищна сграда на "Бокар"

         


   Газов бойлер, осигуряващ отоплението на апартамент в сграда на "Бокар":

         


    Бояджийска камера в новооткрития автомобилен център на фирма “София Франс Ауто”. Захранването с газ става посредством батерия с газови бутилки, доставка и монтаж на “Енеси” АД. Мощност на инсталацията 160 kW.

                 


    Газова инсталация и оборудване за котелно помещение на административно - работна сграда на фирма “Будмакс” в кв. Горубляне с мощност 200 kW. Възложител “Екобилд” ООД.

             


    Газова инсталация и оборудване за котелно помещение в многофункционална сграда в м. ”Парк Въртопо”, р-н Студентски с мощност 136 kW. Възложител  ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”.

               


   Всички проекти, разработени от дружеството, отговарят на изискванията за сигурност, техническа и противопожарна безопасност в съответствие с действащите в страната Европейски норми и Български държавни стандарти.