Енергийна ефективност

   Като ново направление в дейността ръководството на „Термико” ООД планира развитие на енергийно-ефективните технологии, енергийното обследване на сгради и технологиите, свързани с употребата на възобновяеми енергийни източници.

   Специалистите на фирмата правят и оценки за оптимизиране използването на различни топлоизточници като препоръчват на клиентите най-доброто съотношение в използването на традиционните (твърдо и течно гориво, ел. енергия, природен газ, газ пропан-бутан) и алтернативните източници на енергия (слънчева енергия, вятърна енергия, биогаз и др.).

   Във връзка с разширяването на дейността си ръководството на фирмата търси подходящи международни партньори, които да са готови за съвместна работа на българския пазар в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.