Фирмата има изпълнени повече от 600 обекта - от отделни жилища до промишлени инсталации на крупни производствени сгради. Изпълнявани са обекти в градовете София, Пазарджик, Стара Загора, Ямбол, Ловеч, Нова Загора, Карлово, Видин, Гоце Делчев, Кюстендил, Хасково, Ихтиман и др.

По-важни проекти на "Термико" ООД
# Клиент Година Извършена дейност
1. Министерство на архитектурата и строителството
1992 Обследване на състоянието на енергийната ефективност в промишлеността и бита
2. Термико ООД 1993-1998 Проектиране, изграждане и експлоатация на инсталация за производство на екобрикети от отпадъчен хидролизен лигнин и реализация на продукта на пазара
3. "Vaillant" - Германия - клон Виена 1994-1998 Основен дистрибутор на продукцията на фирма "Vaillant" - Германия
4. 1992-1993 Участник в "Международен проект енергийна ефективност 2000" към ООН
5. Фондация "Ен Ефект"
1995 Участие в разработка на Българска фондация за енергийна ефективност "Ен Ефект", част "Състояние и тенденции на енергопотреблението и политиката на енергоспестяване в сградния сектор на Република България"
6 Министерство на Енергетиката 1994-2004 Участие в разработването на нормативната уредба за:
  • Устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  • Технически правила и новмативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
7 ЕТ "ИПО – Иван Попов" – гр. София
1995 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно стопанство на хотел "Плана" - гр. София
8 "Овергаз Инк."
1997-1998 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексна битова газификация на 25 обекта в 6 различни града – Пазарджик, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол и Първомай по пилотната програма за битова газификация на "Овергаз Инк."
9 ЕТ "ИПО – Иван Попов" – гр. София
1999-2000 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлена газоснабдителна система на втечнен газ пропан-бутан в ремонтно предприятие и леярски цех на фирма ЕТ "ИПО – Иван Попов" – гр. Карлово
10 "SHELL – GAS" - България
2002 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлена газоснабдителна система на втечнен газ пропан-бутан в обувна фабрика "Пиерик" (Италия) – гр. Гоце Делчев
11 "SHELL – GAS" - България
1998-2000 Разработка на идеен проект за газификация на административната сграда на фирма "SHELL – GAS" – гр. София
12 "SHELL – GAS" - България
1998-2000 Проектиране на битови инсталации на гориво втечнен газ за обекти на "SHELL – GAS" в гр. София
13 Частни възложители 1998-2010 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни инсталации, битова газификация и горивни стопанства на повече от 300 обекта по индивидуално възлагане
14 Община Силистра
2004 Технико икономическо проучване и идеен проект за газифициране на Община Силистра
15

"Титан – Златна Панега Цимент" АД

2004-2005 Изготвяне на работна документация за преустройство и реконструкция на заводска газоразпределителна мрежа, главна газоразпределителна станция и газорегулиращи инсталации на клинкерните пещи на завода. Газоснабдяване на нова вертикална циментова мелница
16 "Чугунолеене" АД – гр. Ихтиман
2000-2003 Изготвяне на работни проекти за отоплителни инсталации с инфрачервени тръбни излъчватели и газоразпределителни пунктове на производствените цехове на завода. Изготвяне на работни проекти и доставка на оборудване за отоплителни инсталации с газови конвектори и газови бойлери за битово горещо водоснабдяване за административна и битова сграда
17 Министерство на Околната Среда и Водите
1998 Проектиране, доставка на оборудване и изпълнение на отоплителна инсталация с газови конвектори на административната сграда на Районна Инспекция за Опазване на Околната Среда и Водите – гр. Пазарджик.
18 Община Горна Малина
2000-2001 Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за обект: "Реконструкция на котелно стопанство на училище "Хр. Ботев" и детска градина "Вяра, Надежда и Любов", с. Горна Малина.
19 "Кавен - Ирадис Логистик" – гр. София
2005 Проектиране и изпълнение на площадков газопровод на територията на търговска база на фирма "Кавен - Ирадис Логистик" – гр. София
20 "Бокар" - ООД
2005 Проектиране, доставка на съоръжения, монтаж и въвеждане в експлоатация отоплителни и газови инсталации в жилищен блок с 27 апартамента гр. София
21 "Елаците мед" АД
2006 Прединвестиционно проучване за проектиране и изграждане на преносен газопровод 55 bar за газоснабдяване на гр. Етрополе, с. Мирково, с. Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп.
22

M-Sport

2006 Проектиране на газова инсталация, захранваща топловъздушни апарати и водогреен котел за спортни игрища на фирма M-Sport. Източник на природен газ - бутилкова батерия.
23 "Лъчел – Стройинвест" ООД 2006-2007 Цялостна газова инсталация на жилищен блок с 15 апартамента.
24 СД "АДАС" – гр. Перник 2006 Проектиране на газова инсталация на "Цех за металообработка" от завод "Кристал" – гр. Перник. Мощност на инсталацията – 245 kW.
25 Лукойл България
2006-2007 Разработка на технология и изпълнение на опитна система за енергоспестяване при характерни сгради на база възобновяеми енергийни източници - слънчеви колектори и фотоволтаични панели.
26 НПО "Научно приборостроене" БАН
2006-2007 Разработка на технология и изпълнение на опитна система за енергоспестяване при характерни сгради на база възобновяеми енергийни източници - слънчеви колектори и фотоволтаични панели.
27

София Франс Ауто

2007 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща бояджийска камера в новооткрития автомобилен център на фирма “София Франс Ауто”.
28

"Саяди" ООД

2007 Проектиране на сградна и вътрешни газови инсталации в жилищен блок с 33 апартамента гр. София, м. Манастирски ливади
29

ЕТ “Наука 2000 – Кръстьо Иванов”

2007 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща котелно помещение на многофункционална сграда, в "Парк "Въртопо", р-н Студентски, гр. София.
30

"Будмакс" ЕООД

Будмакс

2007 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща котелно помещение на складова сграда на фирма "Будмакс" ЕООД, кв. Горубляне, гр. София с инвеститор "Екобилд" ООД.
31 "Бизнес БГ -Груп" ЕООД 2007 Проектиране на вътрешна газова инсталация на търговски обект, гр. Свиленград
32 “Свети Константин Пещера” АД 2007 Проектиране на уличен разпределителен газопровод и вътрешна газопроводна инсталация на блокове от Планински хотелски комплекс, апартаментен тип “Св. Константин”, Пещера, с възложител “Свети Константин Пещера” АД
33 "Ауто Текстил" ООД 2008

Проектиране на вътрешна газова инсталация на двуетажна производствена сграда с офисна и жилищна част, с. Яна, гр. София

34 "ИПроект" ЕООД 2008 Проектиране на улична мрежа и вътрешни газови инсталации на жилищен комплекс от затворен тип "Евъргрийн" с инвеститор „БСПФ-Черно море” ЕАД. Общо 6 жилищни блока със 72 апартамента и 27 еднофамилни къщи
35

“Архимпрес” ООД

2008 Проектиране на вътрешна газова инсталация на Търговски комплекс "Тойота Запад" с шоу рум, автосервиз и подземен паркинг, гр. София. С газ се захранват се 3 броя чилъри, 2 бояджийски камери и 3 броя топловъздушни апарати.
36

"Витоша Ауто" ООД

2008 Проектиране на вътрешна газова инсталация на Infiniti Sofia Showroom, гр. София.
37

"Филто - С" ООД

2008 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща котелно помещение и бояджийска камера на цех за производство на интериорни врати към производствена база на "Филто - С" ООД в кв. Илиянци, гр. София
38

„Гайтанов, Пенков и партньори” ООД

2008 Проектиране на вътрешни газови инсталации на многофамилна жилищна сграда с 29 апартамента и 19 ателиета с инвеститор „Гайтанов, Пенков и партньори” ООД
39 “Никистрой” ЕООД 2008-2010 Изпълнение на отоплителни инсталации и проектиране и изпълнение на сградна и вътрешни газови инсталации в жилищни блокове с 19 апартамента гр. София, м. Вилна зона "Симеоново - Север".
40 “Ейч Енд Инвест Груп” ООД 2008 роектиране на вътрешни газови инсталации на многофамилна жилищна сграда с 25 апартамента и 4 ателиета, магазини и офис с инвеститор “Ейч Енд Инвест Груп” ООД, м. "Манастирски Ливади - Изток", гр. София
41 "Ека - 2007" ЕООД 2008 Проектиране на вътрешни газови инсталации на многофамилна жилищна сграда с 11 апартамента и ателиета с инвеститор „Ека - 2007” ЕООД, гр. София
42 "Хели - Н" ООД

2008 - 2010

Изпълнение на отоплителни инсталации и проектиране и изпълнение на сградна и вътрешни газови инсталации в жилищен блок с 44 апартамента и 6 офиса в гр. София, м. ”ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО”.
43

"Енко Вендинг" ООД

 

2008 - 2009 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща котелно помещение на административна сграда и складово хале "Енко Вендинг" ООД. Доставка и монтаж на цялостна вентилационна и климатична инсталация.
44 "Мото Пфое" ЕООД 2008 - 2009 Проектиране и изпълнение на газова инсталация, захранваща топловъздушни апарати. Проектиране на топлопровод за административна сграда и склад за резервни части в сервизен център "Мото Пфое", гр. София
45

“ЕС Архитекчъръл Тийм” ООД

2009 Проектиране на газова инсталация, захранваща котелно помещение на "Крам Комплекс Център", с. Мусачево
46

"Титан – Златна Панега Цимент" АД

2009 Изготвяне на проектна документация за газоснабдяване с природен газ на Вертикална циментова мелница №8 и №9, в т.ч. площадков газопровод, газорегулираща станция (ГРС) и отсекателна инсталация на горивната уредба на генератора за горещ въздух (въздухоподгревател) на мелница №9.
47

"Билла Недвижимости" ЕООД

2010 Проектиране на газова инсталация за "Билла Маркет", гр. Асеновград и в м. "Орландовци" - Малашевци, гр. София
48

"Хелпман - София" ООД

2010 Проектиране на преустройство на разливна станция за хладилни агенти в производствено търговски комплекс Хелпман - София.
 
Референции