"Термико" ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1991 г. с предмет на дейност: "Проектно - проучвателна, научно - изследователска, пласментно - монтажна и производствена дейност на енергоспестяващи изделия и инсталации, енерго - ефективни технологии и опазващи околната среда съоръжения, инвеститорска, предприемаческа и външно-търговска дейност, енергийни и екологични оценки на технологически инвестиционни проекти, провеждане на национални и с международно участие прояви по енергоспестяване и екология".

   Фирмата присъства устойчиво на пазара вече дълги години, като предлага пълен инженеринг в областта на отоплението и газификацията на жилищни и обществени сгради.
   През този период персоналът на фирмата е участвал в проучването, проектирането и изпълнението на повече от 600 обекта .