Home
Начало Дейност Продукти и партньори Сертификати и референции Контакти За нас English

 

Септември 2012 г


Май 2013 г. - екип на фирма "Термико" проектира реконструкция на вътрешна газова инсталация в участък Фолиране, част от съществуваща и функционираща газова инсталация към обект "Дружба Стъкларски Заводи" АД; Възложител: "Дружба Стъкларски Заводи" АД

Септември 2012 г. - изпълни се разширение на съществуваща газопроводна инсталация на хотел “Евелина Палас” на адрес ул. Иконом Чучулайн №34, гр. Банско с Възложител: "ВА МИ КО" ООД

 

Зимa 2011 - Фирма "Термико" ООД изпълни по свой проект и пусна в експлоатация газовата инсталация на х-л Евелина Палас, гр. Банско. Захранени с природен газ бяха два отоплителни котела с обща мощност 460 kW.

 

Лято 2011 - Фирма "Термико" ООД получи удостоверение от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН) като лице, поддържащо, ремонтиращо и преустройващо съоръжения с повишена опасност, в това число: парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара, или гореща вода, промишлени газови съоръжения, или инсталации за природен газ, промишлени газови съоръжения, или инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Пролет 2011 - проектантският екип на "Термико" ООД проектира промяна в трасето, захранващо циментова мелница в циментов завод с инвеститор "Титан - Златна Панега Цимент" АД

 

 

Пролет 2011 - Проектанти на фирмата проектираха захранването с компресиран природен газ на керамична тунелна пещ в керамичен завод в с. Мирково, обл. Софийска с инвеститор "Пролайф Технолоджи" ЕООД. Обект на захранване с газ са керамична пещ с 26 броя горелки, сушилня и парогенератор с общ разход на газ 882 nm3/h. Захранването с компресиран природен газ ще се извършва чрез 2 броя трейлери.

Страница 9 от 11  |  Отиди на : 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 стр.


 
Equinox Design Equinox Design