Home
Начало Дейност Продукти и партньори Сертификати и референции Контакти За нас English

 Лято 2010 - екипът на "Термико" ООД проектира и изпълни газовата инсталация, захранваща водогреен кондензен котел с мощност 115 kW в Локомотивно Депо - София, с възложител "БДЖ. Тягов подвижен състав" ЕООД. Освен напълно оборудваното котелно беше проектирано и изпълнено ГРТ 4 - 0.02 bar

BDJBDJBDJ

Май 2010 - екипът на "Термико" ООД проектира преустройството на разливна станция за хладилни агенти фреон 22, R134A, R 404A и R410A в "Производствено търговски комплекс Хелпман - София в м. СПЗ "Модерно Предградие - Обеля"

 

Април 2010 - екипът на "Термико" ООД проектира и изпълни газовата инсталация, захранваща водогреен стационарен котел с мощност 250 kW в Млекопреработвателна работилница, на ул. Пет Могили №5, в с. Равно Поле, община Елин Пелин и Възложител "Лактони" ЕООД.

 

 

2010 - Фирма "Термико" ООД изпълни газовата (по свой проект) и отоплителната инсталация на обект Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ VI - 607; кв. 22; вз Симеоново - Север, р-н Витоша, гр. София с възложител "Никистрой” ЕООД. Обектът се състои от 2 блока с общо 20 апартамента.

NikistroiNikistroiNikistroi

2010 – “Термико ООД” изпълни газовата инсталация (по свой проект) и отоплителните инсталации на обект "Многофамилна жилищна сграда , ателиета и подземни гаражи , УПИ VI 617,889, кв.6 , м.’’Витоша ВЕЦ Симеоново’’ , гр. София" с възложител "Хели - Н" ООД. Сградата е с 50 апартамента. Димоотвеждането на котлите е изпълнено в общи коаксиални комини, от неръждаема стомана, производство на фирма Dinac, Испания, което представлява новост на българския пазар.

 

 

Лято - есен 2009 – “Термико ООД” изпълни газовата (по свой проект), вентилационната и климатичната инсталация на Административна сграда и складово хале на "Енко Вендинг" ООД. Захранването с газ се осигурява от батерия с компресиран метан, доставка на фирма Метамодул ООД.

Enco VendingEnco VendingEnco Vending

Enco VendingEnco VendingEnco Vending

Страница 8 от 15  |  Отиди на : 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 стр.


 
Equinox Design Equinox Design