Home
Начало Дейност Продукти и партньори Сертификати и референции Контакти За нас English

 През месец декември 2006 г. екипът на фирмата пусна в експлоатация газовата инсталация на обект жилищна сграда с ресторант и магазин в м. Симеоново - Драгалевци, където захрани с газ по собствен проект два газови чилъра, два газови бойлера и кухненско оборудване с обща мощност 460 kW. През месец декември 2006 г. екипът на фирмата проектира газовита инсталация осигуряваща нуждите от отопление (газови топловъздушни апарати) и топла вода (газов котел) на закрит спортен комплекс на фирма “М спорт” ООД (www.msport-bg.com) в гр. София. За енергоизточник отново се използва компресиран природен газ доставян чрез бутилкови батерии на фирма “Енеси” АД, с възможност за включване към централен разпределителен газопровод. Обща мощност на инсталацията – 403 kW. През месец ноември 2006 г. екипът на фирмата проектира газовите инсталации, захранващи котелните централи на обекти “Волейболен клуб ЦСКА” и “Сервиз за товарни автомобили на Volvo” в гр. София. За енергоизточник се използва компресиран природен газ доставян чрез бутилкови батерии, с възможност за включване към централен разпределителен газопровод. Възложител – Енеси АД. Мощност на инсталациите съответно 235 kW и 190 kW.
През месец октомври 2006 г. екипът на фирмата проектира газовата инсталация, захранваща климатичен агрегат, осигуряващ отопление, климатизация и нуждите от топла вода за търговски център за дома в гр. София с инвеститор фирма “Паралел” ЕООД (www.parallel.bg). За енергоизточник се използва компресиран природен газ доставян чрез бутилкови батерии, с възможност за включване към централен разпределителен газопровод. Мощност на инсталацията – 485 kW. През месец септември 2006 г. беше проектирана газовата инсталация осигуряваща производствените, отоплителните и санитарните нужди на хотел ресторант “Чепишев” с гориво – природен газ. Инвеститор - “Билдинвест” ООД. Обща мощност – 200 kW. През месец юли 2006 г. за инвеститор “Н - Инвест” ООД бяха проектирани 4 броя котелни и захранващите ги газови инсталации за обект “Магазини за промишлени стоки” с единична мощност 100 kW, като за гориво беше заложен природен газ от централна газификация и временно захранване от бутилкова инсталация с компресиран газ метан.
На 20.04.06 специалисти на фирма "Термико" ООД и представители на "София газ" АД загазиха и пусна в експлоатация още 5 апартамента от новопостроената сграда на фирма "Бокар".

Снимки:
     
На 30.03.06 фирма "Термико" ООД подаде заявка за участие в конкурс финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от националния иновационен фонд. Съвместно с НПО "Научно приборостроене" БАН - София, ще се разработи технология и опитна система за енергоспестяване при характерни сгради на база възобновяеми енергийни източници.

Снимки:
  
  
Специалисти на фирмата присъстваха на международния конгрес на тема "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Финансови механизми за стимулиране на инвестициите", организиран от фирма ViaExpo (www.viaexpo.com) и преминал под егидата на Министерствата на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие и благоустройство и на околната среда и водите.
Страница 1 от 15  |   Отиди на:15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 стр.


 
Equinox Design Equinox Design