Home
Начало Дейност Продукти и партньори Сертификати и референции Контакти За нас English

 


   Фирма "Термико" осъществява пълна инженерингова дейност в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника, използващи за източник на енергия природен газ, пропан-бутан, нафта, електричество и твърдо гориво, както и възобновяеми източници на енергия.Н О В И Н И

И Н С Т А Л А Ц И Я

През 2015 г. екип на "Термико" ООД извърши подготовка за регистрация на три броя съоръжения с повишена опасност (ресивери за сгъстен въздух) на територията на предприятието на Възложителя - "Етем България" ЕАД в гр. София. През декември беше изготвена и проектна документация, необходими за присъединяването на нов газов консуматор – парогенератор, както и работен проект за оптимизация на ресиверен възел, включен към съществуваща инсталация за сгъстен въздух.

 

И Н С Т А Л А Ц И Я

Септември 2015 г. - "Термико" ООД извърши физическа и документална подговка за  първоначален (периодичен) технически преглед и регистрация на газова инсталация и газов котел в съответствие с изискванията на НУБЕПРГСИУПГ и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Възложител: “Вайс Профил" ООД

 

 

П Р О Е К Т

През лятото на 2015 г. "Термико" ООД изготви проектна документация по част Газификация на обект Жилищна сграда с гаражи в УПИ IX-940, кв. 28, м. Манастирски Ливади - запад, р-н Витоша с възложител: “Пейсол” ООД

 
Equinox Design Equinox Design