Home
Начало Дейност Продукти и партньори Сертификати и референции Контакти За нас English

 


   Фирма "Термико" осъществява пълна инженерингова дейност в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника, използващи за източник на енергия природен газ, пропан-бутан, нафта, електричество и твърдо гориво, както и възобновяеми източници на енергия.Н О В И Н И

П Р О Е К Т

През пролетта на 2017 г. "Термико" ООД изготви проектна документация по част Газификация на обект жилищни сгради с подземни гаражи в УПИ I-560, кв.38,
м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", р-н "Лозенец", гр. София с 32 апартамента - възложител: “Пейсол” ООД.

 

 

П Р О Е К Т

През март 2017 г. - "Термико" ООД проектира разширение на газовата инсталация на "Етем България" АД и включването на нов парогенератор CERTUSS JUNIOR 300 към нея.

 

 

П Р О Е К Т

През март 2017 г. проектанти на фирмата изготвиха проект за сградна и вътрешни газови инсталации на обект Жилищна сграда секция “А” и секция “Б” с подземен гараж в УПИ IV–1717, 1718, 1719, кв. 113, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново”, р – н “Лозенец”, гр. София с инвеститор: “Алей Пропъртис Груп” ЕООД.

 
Equinox Design Equinox Design